ROTARY BIEDT MAATSCHAPPELIJK PARTNERSCHAP

 
Rotary Club Dokkum zet zich in voor de lokale samenleving en viert dit jaar haar 60 jarig bestaan. In dit kader zijn wij op zoek naar een maatschappelijke partner, met wie we het komend jaar intensief willen gaan samenwerken. Wij willen onze instrumenten een jaar lang inzetten voor deze maatschappelijke organisatie.
 
DEZE INSTRUMENTEN ZIJN; KENNIS, ERVARING, NETWERK, HANDEN & MIDDELEN.
 
We zijn op zoek naar een maatschappelijke organisatie die goed bij ons past, gebaat is bij de inzet van een mix van deze instrumenten en zelf ook een bijdrage aan het partnerschap wil leveren. We gaan een jaar lang met elkaar in zee, op deze manier kunnen we echt wat voor elkaar betekenen. Na dat jaar kiezen we in principe weer een nieuwe organisatie. Het samenwerkingsverband komt tot stand na een beknopte selectie, waarin we samen kijken of we bij elkaar passen.
 
WAAR MOET JULLIE ORGANISATIE AAN VOLDOEN?
 
Om de juiste match te vinden, hebben we een profiel opgesteld;
 
Jullie organisatie dient lokaal (binnen de DDFK-gemeenten) gevestigd te zijn.
De activiteiten dienen een sociaal, maatschappelijk of cultureel doel te dienen.
De activiteiten mogen geen commercieel of eigenbelang dienen.
Een maatschappelijk partnerschap kan worden aangevraagd door een stichting of vereniging.
Het partnerschap heeft een maximale looptijd van een jaar.
Een partnerschap is in principe eenmalig.
Voor het beoogde partnerschap is meer nodig dan alleen geld.
Jullie organisatie levert ook een deel van de inzet voor de uitvoering van het partnerschap.
De ingediende projecten doen een beroep op meerdere elementen van de aangeboden instrumenten kennis, ervaring, netwerk, handen & middelen.
Als tegenprestatie voor onze bijdrage vragen wij een bepaalde mate van exposure voor Rotary Club Dokkum.
Voor de uitgevoerde projecten is een bepaalde mate van (financiële) verantwoording vereist. De aard en inhoud daarvan zal in onderling overleg worden vastgesteld.
Het partnerschap loopt in principe van 1 juli 2018 tot 1 juli 2019.
 
DE INSCHRIJVING VOOR HET MAATSCHAPPELIJK PARTNERSCHAP IS NU GEOPEND.
 
Loopt jullie organisatie warm voor een dergelijk partnerschap en zien jullie mogelijkheden om onze mix van aangeboden instrumenten in te zetten? Ga dan naar onze site rotarydokkum.nl, klik op de button “Partnerschap” en meld jullie organisatie eenvoudig aan via het inschrijfformulier op de site. Inschrijven kan tot 1 mei 2018.
 
Hebben jullie vragen? Neem dan contact met ons op via email; project@rotarydokkum.nl

 
AANVRAAG MAATSCHAPPELIJK PARTNERSCHAP
ROTARY DOKKUM HELPT!
WIE VRAAGT AAN
Naam Organisatie
Contactpersoon
Email
Telefoonnummer
WAT WORDT ER AANGEVRAAGD
Geef een korte omschrijving van het gewenste maatschappelijk partnerschap en hoe jullie onze aangeboden mix van mankracht, kennis en ervaring, relatienetwerken, hulpmiddelen en geldin willen gaan zetten.
OM WELKE BEDRAGEN GAAT HET
Geef een beknopt overzicht van de inkomsten en uitgaven die betrekking hebben op jullie aanvraag en geef aan voor welk deel er een bijdrage gevraagd wordt.
WAT DRAAGT JULLIE ORGANISATIE ZELF BIJ
Op welke wijze en met welke middelen draagt jullie organisatie bij aan het partnerschap.
VOLDOET DE AANVRAAG AAN DE SPELREGELS
Check hieronder of de aanvraag voldoet aan het volgende profiel;
  • Jullie organisatie dient lokaal (binnen de DDFK-gemeenten) gevestigd te zijn.
  • De activiteiten dienen een sociaal, maatschappelijk of cultureel doel te dienen.
  • De activiteiten mogen geen commercieel of eigenbelang dienen.
  • Een maatschappelijk partnerschap kan worden aangevraagd door een stichting of vereniging.
  • Het partnerschap heeft een maximale looptijd van een jaar.
  • Een partnerschap is in principe eenmalig.
  • Voor het beoogde partnerschap is meer nodig dan alleen geld.
  • Jullie organisatie levert ook een deel van de inzet voor de uitvoering van het partnerschap.