Contactinformatie

Hier onder treft u contactinformatie omtrent secretariaat, vergaderlocatie etc.

- Secretariaat : B.G. Kooi, de Greide 19, 9062 HM  Oentsjerk  
  058-2562875 / 0652054397 bgkooi@kooiadvocaten.nl
- Vergaderlocatie:
  Bovenzaal HCR de Posthoorn, Diepswal 21, 9101 LA  Dokkum
  tijd: iedere woensdagavond vanaf 17.30uur
  telefoon 0519-293500
  email: info@deposthoorn.nl

- Webmaster : S. Faber, postsjerk@gmail.com

Bankrelatie:
Rabobank
Rotary Club Dokkum:            IBAN NL12RABO 0138 3491 93
Stichting Rotary Charitatief:  IBAN NL12RABO 0138 3491 85